Reverse


Detta är en video på hur man göra reverse. Jag har inte varit så noga och tänkt på stress punkten ect, utan detta är en lite “lättare” video på hur man gör